CROSTINI - SMASHED AVOCADO, FETA & CHERRY TOMATO
CROSTINI - SMASHED AVOCADO, FETA & CHERRY TOMATO
CROSTINI - SMASHED AVOCADO, FETA & CHERRY TOMATO

CROSTINI - SMASHED AVOCADO, FETA & CHERRY TOMATO

V
$4.00

Smashed Avocado, Feta, Dukkah and Cheery Tomato Crostinis